Prawa Autorskie

Wszystkie plakaty powstają w Polsce. Stanowią wydruk ręcznie rysowanych, autorskich prac. Każdy opatrzony jest własnoręcznym podpisem autora.

Wszelkie prawa do korzystania z  rysunków, bez oryginalnego podpisu autora są zastrzeżone.

Zastrzeżone są również prawa do kopiowania prac bez  zgody autora.